Wszystkie osoby zainteresowane życiem naszej Wspólnoty, informujemy iż dwa najbliższe niedzielne nabożeństwa 15 i 22 marca 2020 roku jesteśmy zmuszeni odwołać. Nasza decyzja pokierowana jest głównie odpowiedzialnością za zdrowie osób, które planowały uczestniczyć w naszych spotkaniach. 
Nie jesteśmy lekarzami, ani autorytetami by przedstawiać w tym miejscu swój punkt widzenia dotyczący koronawirusa, zatem szanujemy i wsłuchujemy się uważnie w oficjalne komunikaty organów naszego państwa oraz miasta Wrocławia.

Pilnujemy jednocześnie naszych myśli i poglądów na temat szerzącego się wirusa, przed pseudo newsami prezentowanymi przez media plotkarskie w różnych środkach masowego przekazu.

Jako wspólnota ludzi wierzących wierzymy, iż nie miejsce w budynku i cotygodniowe nabożeństwo określa nas jako ludzi wierzących, ale osobista relacja z Bogiem oraz miłość wzajemna. Miłość wyrażona wobec naszego Boga, miłość wyrażona wobec siebie nawzajem oraz miłość jaką okażemy innym wokoło nas, zwłaszcza w tej trudnej dla wszystkich sytuacji.

Zatem:

  • wspierajmy się wzajemnie, pilnujmy jednomyślności oraz powściągajmy język przed osobistymi opiniami;
  • zaopiekujmy się osobami starszymi oraz innymi potrzebującymi naszej praktycznej pomocy, w zakupach, odebrania listu na poczcie itp…;
  • łączmy się w modlitwie za cały świat i kraje dotknięte tą pandemią;
  • czas który będziemy spędzać w naszych domach, wykorzystajmy do budowania relacji rodzinnych oraz osobistej kondycji duchowej każdego z nas.

Żyjmy na co dzień modlitwą „Ojcze Nasz” a jej treść niech wskazuje kierunek naszym myślom oraz działaniom w tych dniach.

Wspólnota „Dom Modlitwy” we Wrocławiu
II Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów